Portal for europaforskning på Københavns Universitet – Københavns Universitet

Portal for europaforskning på Københavns Universitet

 
EURECO har eksisteret siden 2009 og er et samarbejde indenfor Europaforskningen mellem forskningscentre fra Det Samfundsvidenskabelige, Det Juridiskeog Det Humanistiske Fakultet.

EURECO koordineres og styres af den Faglige Koordinationsgruppe og Styregruppen.

Hvert år afholder EURECO the EURECO Distinguished Lecture Series, der er en offentlig forelæsningsrække som både studerende, forskere og folk fra den brede offentlighed med en interesse i Europa er velkommen til at deltage i. For mere information ser her.


EURECO Final Honorary Lecture 2016 by Professor Dame Hele Wallace, British Academy entitled: 'Europe at a Crossroads, but can we read the Signposts?'