Forskningsfokus – Københavns Universitet

EURECO > Forskning

EURECO støtter og koordinerer interdisciplinær europaforskning på KU

EURECO blev dannet i 2009 som et interdisciplinært forskningssamarbejde på europaområdet mellem det humanistiske, det juridiske og det samfundsvidenskabelige fakultet. Hovedformålet med EURECO er at gøre Københavns Universitet til et af de førende universiteter indenfor europaforskningen.

Udviklingen af et aktivt forskningsmiljø på tværs af fakulteterne er en central målsætning for EURECO, og med vægt på det interdisciplinære samarbejde støtter EURECO et bredt felt af forskningsaktiviteter med afsæt i både den humanistiske, juridiske og politologiske europaforskning.

EURECO varetager en koordinerende rolle i samarbejdet mellem de enkelte forskningscentre og støtter med økonomiske midler den europaforskning, der bedrives på forskningscentrene ude på de enkelte fakulteter. Nedenfor er oplistet eksempler på de projekter og aktiviteter EURECO har støttet gennem de senere år. Ønskes mere information om den forskning, der foregår på de enkelte forskningscentre tilknyttet EURECO følg linkene til venstre.

  • Research group: Rethinking European Integration. More information.
  • Tracing the development and origins of political and legal text in the EU (March 2016). More information.
  • Workshop on: Global and European Issues of Solidarity.
  • Workshop on: New Methods in European Studies: Social Media Data Collection and Analysis (January 2016).
  • Conference on EU-enlargement: Enlargement and interdisciplinary perspectives for new approaches (May 2015)
  • International conference on: the history of the European Trade Union Confederation (ETUC, 1973-2013): Recent past and future perspectives for trade unions in European integration.
  • International conference on: British exit from the EU? Legal and Political Implications for Europe (April 2015)
  • Workshop: New Methods in European Studies: Social Media Data Collection and Analysis (January 2016)