Om EURECO – Københavns Universitet

EURECO > Om EURECO

Om EURECO

EURECO er et samarbejde indenfor Europaforskningen mellem forskningscentre på det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det juridiske fakultet. EURECO har to primære formål. Det ene er at styrke den interdisciplinære Europaforskning på Københavns Universitet. Dette gøres hovedsageligt ved at uddele mindre bevillinger til tværfakultære aktiviteter og projekter. Det andet er at formidle Europaforskningen til den brede offentlighed. Således afholder EURECO årligt forelæsningsrækken EURECO Distinguished Lecture Series samt andre større og mindre arrangementer åbne for offentligheden.

Organisatorisk er EURECO struktureret som en paraplyorganisation med deltagelse af et eller flere forskningscentre fra de tre involverede fakulteter. Den overordnede ledelse varetages af EURECO styregruppen, mens EURECO’s Academic Board/Koordineringsgruppe har ansvar for den løbende koordination af aktiviteter (herunder EURECO forelæsningsrækken) og uddelingen af EURECO bevillinger.

EURECO sekretariatet er placeret på Institut for Statskundskab og de administrative opgaver varetages af EURECO’s forskningskoordinator.

EURECO's Organisation: