Den faglige koordineringsgruppe – Københavns Universitet

EURECO > Om EURECO > Den faglige koordineri...

Den faglige koordineringsgruppe


                                                    Annahita Nikpour 

                                                    Forskningskoordinator for EURECO, Center for Europæisk
                                                    Politik og EuroChallenge.

                                                    Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

                                                    E-mail: amn@ifs.ku.dk


Marlene Wind

Professor og Centerleder for Center for Europæisk Politik.

Institut for Statskundskab. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

E-mail: mwi@ifs.ku.dk


Hans-Jörg Trenz

Professor og Vicecenterleder for Centre for Modern European Studies.

Det Humanistiske Fakultet.

E-mail: trenz@hum.ku.dk


Helle Krunke

Professor og centerleder for Centre for Comparative and European Constitutional Studies

Det Juridiske Fakultet.

E-mail: Helle.Krunke@jur.ku.dk


Ben Rosamond

Professor og Vicecenterleder for Center for Europæisk Politik.

Institut for Statskundskab. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

E-mail: br@ifs.ku.dk 


Morten Rasmussen

Professor og Centerleder for Centre for Modern European Studies.

Det Humanistiske Fakultet.

Email: mortenra@hum.ku.dk


Majka Julie Holm (Maternity leave until September 2017)

Forskningskoordinator for EURECO og Center for Europæisk Politik.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

E-mail: mho@ifs.ku.dk